BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

ENDOcleaner – ‘ecò’

Ghimas ENDOcleaner ‘ecò’ – Typ PASTA

Obecná informace

E.D.T.A. 17 % – HARNSTOFFPEROXID 10%
se SAPONARIA OFFICINALIS

ENDOCLEANERpasta_2009ENDOcleaner ‘ecò’ typ PASTA nový produkt, který díky obsahu E.D.T.A. kyseliny, která napadá a změkčuje v kanálku přítomné vápenité usazeniny a s pomocí obsažené účinné látky Saponin tyto nežádoucí zbytky z kanálu odstraňuje. PEG spojení, z kterých se pasta sestává, ulehčují zavedení endodontických instrumentů do kanálu a zmenšují tím riziko poškození nebo zalomení instrumentů v kanálu.
Protože je pasta ve vodě rozpustná, dá se z kanálu velice snadno vypláchnout.

17% E.D.T.A. kyselina demineralizuje na základě svých vlastností Ca2+ ionty zubní tkáně a usnadňuje tak sondování a instrumentování sklerotizovaných zubních kanálů. Tato účinná látka je schopna odstranit jak z cavum pulpae, tak ze stěny kanálu dentinový detrit, který se během instrumentace na jejich stěnách shromažďuje přirozenou cestou. Tím se rovněž podstatně snižuje nebezpečí tvorby bakterií, které z těchto, jinak těžko odstranitelných zbytků, pochází.

V okamžiku, kdy se dostane hypochlorid roztok do styku s harnstoffperoxidem, reagují obě látky bouřlivě a vznikají miniaturní kyslíkové bublinky. Ty umožňují čistící efekt, díky kterému jsou všechny zbytky detritu z kanálu a pulpální dutiny bezezbytku odstraněny. Díky tomuto kombinovanému mechanickému a chemickému účinku je možná dostatečná penetrace kanálu pro chemické dezinfekční látky, které jsou k dalšímu zničení mikroorganismů v kanálu užívány.

V průběhu endodontického ošetření je použití ENDOcleaner ‘eco’ typu PASTA nepostradatelné především pro optimální instrumentaci kanálu. To platí především v těch případech, kdy kanály díky své netypické anatomii kořenových kanálů, netypickému rozdvojení nebo roztrojení kanálu, díky silně zakřiveným průduchům ztěžují normální instrumentaci.
Mazací účinek pasty omezuje nebezpečí postranních perforací.

Pasta je určena výhradně pro práci v zubní praxi.

 

 

Vlastnosti

ENDOcleaner ‘ecò’ Typ PASTA je pasta gelové konsistence, která má mazací (lubrikační) a chelační účinek. Tato pasta reaguje a vybublá ve spojení s roztokem natriahypochloridu, což je podmíněno uvolněním kyslíku. Účinnost ENDOcleaner ‘ecò’ typ PASTA je navíc zesíleno aktivním povrchovým působením saponátu, což je derivát SAPONARIA OFFICINALIS,
který je v produktu obsažen.

Doporučení k použití:

 • Otevření zubu a přístupu do kanálu v souladu s obecně platnými zásadami pracovního postupu
 • Buď naneste malé množství ENDOcleaner ‘ecò’ Typ PASTA přímo do vchodu kořenového průchodu nebo pomocí instrumentů, kterými pracujete.
 • Nyní přimíchejte do kanálu nebo cavum pulpae malé množství roztoku natrium hypochlorid, s kterým uvolníte veškeré zbytky pulpy a dalšího organického materiálu a tím si sjednáte přístup do kanálu.
 • Nyní můžete pečlivě a snadno rozšířit kanál díky tekuté konzistenci pasty a přítomným saponátům
  v ENDOcleaner ‘ecò’ Typu PASTA. Na závěr lze pastu z kanálu velice snadno vypláchnout.
 • Aplikaci ENDOcleaner ‘ecò’ Typu PASTA opakujte po každé intervenci v kanálu. To platí především
  pro instrumenty malých průměrů a také v těch případech, kdy vykazují  kanály nepříznivý anatomický průběh.
 • V ohledu na anatomickou formu kanálu se doporučuje v těžkých případech postupovat velice opatrně
  a obezřetně, aby jste zamezili vznik nepravých kanálu.
DENTAL GREEN LINE

natural dental products
Sortiment cenově výhodnýcha ekologicky uznaných produktů „eco“ vysoké účinnosti.

greenline

Složení:

E.D.T.A. kyselina je v pufrovaném roztoku s neutrální pH-hodnotou; karbamidperoxid;
saponáty 10mg (odpovídá 60 mg “Saponaria Officinalis”); nosiče.

Produkt má expirační dobu minimálně 3 roky.

Důležité upozornění:

Zamezte kontaktu s očima a kůží, produkt může dráždit. V případě takového kontaktu vypláchněte oči nebo postižené místo vodou. Při práci používejte pracovní oděv, pacienta chraňte rouškou.

Skladování:

Produkt skladujte uzavřen na suchém místě a v pokojové teplotě. Dbejte na to, aby byl dětem nedostupný.