BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG
Protetický seminář 22. 2. 2019 (pátek 15:30-18:30)

Srdečně Vás zveme na seminář s  odborníkem a lektorem Dr. Ivanem Třešňákem.   

I. mezinárodní kongres ICX implantologický systém

29.-30. březen 2019 | Jižní Tyrolsko, Itálie
Kongres zohledňuje stejnou měrou oba trendy současné implantologie: analogní i digitální.


Kategorie