BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

MixStar – eMotion

DMG MixStar – eMotion

MixStar EmotionPlně automatický, elektronické dávkování a snadná manipulace.

Přístroj na míchání otiskovacích hmot Silagum, StatusBlue a Honigum. S jeho pomocí dosáhnete konzistentních homogenních materiálů bez přítomnosti bublinek.