BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

Protetický seminář, 14.6. 2019

Teoretická část bude vedena formou semináře následně bude následovat praktická ukázka otiskování v praxi Dr. Třešňáka v Mojmírově ulici.