BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

easy-graft – popis materiálu

GUIDOR® easy-graft® je aloplastický náhradní kostní materiál. Je to první syntetický NKM, který se aplikuje ze stříkačky přímo do kosti, kde poté během minut v defektu vytvrdne do stabilního porézního lešení. Easy-graft je v mnoha klinických situacích díky polylaktidové vrstvě na svém povrchu schopen eliminovat nutnost použití membrány. Materiál je 100% syntetický, plně reformovatelný a aplikovatelný ze stříkačky. Představuje kompletní systém, který eliminuje potřebu dodržovat míchaní granulí s určitými kapalinami (například s krví nebo fyziologickým roztokem). Je ideálním materiálem pro vyplňování dutin okolo implantátu, pro laterální augmentaci, pro zachování alveolárního hřebenu po extrakci zubu. Každá jednotka se skládá ze třech systémů. Po otevření obsahuje systém easy-graft jednu injekční stříkačku s granulemi materiálu, jež jsou povlečeny tenkou vrstvičkou polylaktidu a jednu ampuli BioLinker®. Podrobné vysvětlení easy-graft materiálu viz. CZ – Základní Obchodní Prezentace cristal+classic

GUIDOR® easy-graft® CLASSIC aloplastický systém náhradního kostního materiálu

Je fázově čistý β-TCP (>99%)

GUIDOR® easy-graft® CRYSTAL aloplastický systém náhradního kostního materiálu

Podíl β-TCP (40%) se pomalu vstřebává, zatímco podíl hydroxylapatitu (60%) přispívá jako vysokoporézní podpůrná konstrukce k trvalému zachování objemu.  


 

    easy-graft™CRYSTAL   easy-graft CLASSIC
Materiál   Dvoufázový kalcium fosfát (60% HA / 40% beta-TCP)   Čistá beta fáze – trikalcium fosfátu (>99%)
Vlastnosti  

 

Rychlá a spolehlivá osteokondukce

Dlouhodobé zachovaní objemu (parciální resorpce)

  Degradace materiálu probíhá paralelně k novotvorbě kostní formace, 
100% odbouratelný (plná resorpce)
Indikace  

 

Velké kostní defekty a pacienti s redukovaným regenerativním kostním potenciálem, jako např. u cystektomií, socket preservation, sinus lift, bone spreading, bone splitting, řízená kostní  regenerace (GBR), řízená tkáňová regenerace (GTR), periodontální defekty, periimplantitis

  Malé defekty v orální chirurgii, implantologii, socket a ridge preservation, a sinus lift operace

 


 

ART. No. VELIKOST GRANULÍ V µm BALENÍ
     
5000BC11015 500-630 CLASSIC 150, 1x 0,15ml
5000BC11012 500-630 CLASSIC 150, 3x 0,15ml
5000BC11075 500-1000 CLASSIC 250, 1x 0,25ml
5000BC11072 500-1000 CLASSIC 250, 3x 0,25ml
5000BC11005 500-1000 CLASSIC 400, 1x 0,40ml
5000BC11002 500-1000 CLASSIC 400, 3x 0,40ml
     
5000BC15015 450-630 CRYSTAL 150, 1x 0,15ml
5000BC15012 450-630 CRYSTAL 150, 3x 0,15ml
5000BC15075 450-1000 CRYSTAL 250, 1x 0,25ml
5000BC15072 450-1000 CRYSTAL 250, 3x 0,25ml
5000BC15005 450-1000 CRYSTAL 400, 1x 0,40ml
5000BC15002 450-1000 CRYSTAL 400, 3x 0,40ml