BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

easy-graft® OP protokol pro okamžitou a okamžitě zpožděnou implantaci

Po operačním protokolu k ochraně extrakčního lůžka (Socket a ridge preservation) představuje Sunstar-Guidor novou publikaci protokolu k okamžité a k okamžitě zpožděné implantaci. Na doporučených postupech se podílí dohromady 8 autorů z univerzit i ze soukromých praxí.