BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

SUNSTAR-GUIDOR bioresorbovatelná barierová membrána

GUIDOR bariérová membrána je hlavní a nejvíce vyhledávaná aloplastická matrice!

Guidor membrána splňuje všech 5 povinných kritérií pro GTR a GBR bariérovou funkci:

1. Tkáňovou integraci (organizované řízení regenerativních procesů)

2. Buněčné oddělení (separace a izolace nežádoucích buněk)

3. Praktickou klinickou manipulaci (praktické a konkrétní využití různých technik)

4. Vymezení prostoru pro řízenou regeneraci

5. Biokompatibilitu

 

 

 • Membrána se skládá ze dvou stran. Strana s písmenem „S“ (soft tissue) je strana s velkými perforacemi, jež slouží k vrůstání gingiválního vaziva.
 • Strana obrácená ke kosti je rovněž perforována, otvory jsou ale 10x menší než na „S“ straně a vykonávají klasickou bariérovou funkci.       
 • Tyto malé, kruhové otvory mají dostatečnou velikost k pronikaní potřebných živin do defektu.

Vlastnosti a výhody

 • Technické vlastnosti membrány vyhovují designovým kritériím stanoveným pro ideální membránovou bariéru.
 • Bariérová funkce je udržována minimálně 6 týdnů, poté se produkt resorbuje a postupně nahradí periodontální tkání.
 • Membrána se vyznačuje vícevrstevným designem, za jehož přispění dochází ke stabilizaci rány a rychlé integraci gingiválního spojovacího epitelu.                               
 • Současně ale inhibuje jeho vrůstání do defektu, tedy k pravé buněčné okluzi.
 • Zajišťuje podporu prostoru.
 • Usnadňuje integraci a regeneraci měkkých tkání.
 • Tvárný a snadno zpracovatelný materiál.
 • 100% syntetická s předvídatelnou resorpcí
 • Volba formátu Guided Tissue (GTR) a Guided Bone Regeneration (GBR)