BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

Superlux – Thixo Etch

DMG Superlux® –  Thixo Etch – leptací gel

Jedná se o 37 % gel kyseliny fosforečné k leptání zubní substance v rámci sklovinné leptací techniky, optimální v tekutosti a tixotropii. Předčasné vyschnutí je zamezeno dostatečnou silou netekoucí vrstvy.

Indikace:

  • leptání zubní substance