Novinky

„Námluvy“ mezi Cerec a ICX systémem přivedly oba aktéry ke krátkému a příjemnému „těhotenství“, které ocení každý pacient: „All in two“. Fixní ošetření ve dvou sezeních.

Cerec je systém německé firmy Sirona Dental, který využívá technologii CAD/CAM. Cerec je určen ke generování optických otisků a k registraci a vyhodnocení všech topografických známek zubů, k pořízení dentálních otisků nebo zubních modelů s pomocí počítačem podporované konstrukce a následného zhotovení suprakonstrukce pro pacienty. Za pomoci Cerec systému se dají realizovat dentální restaurace stejně, jako jednotlivé zuby určené pro protézu.
Tento systém je schopen na podkladě CAD/CAM zhotovovat meziokonstrukce a suprakonstrukce, které jsou podepřeny implantáty. Knihovna tohoto systému obsahuje mimo jiné i všechny konstrukční data Medentis implantátu. Systém je schopen zohledňovat lepicí titanové báze, meziobloky a je schopen zhotovovat konstrukce za pomocí vlastní frézy.
Výroba zubní náhrady je od začátku až do konce tak kontrolována pomocí počítače – počínaje optickým otiskem (skenováním přímo v ústech) na místo klasického otisku, navržením anatomického tvaru zubu a konče vyfrézováním práce. Titanové báze jsou fixovány do implantátů příslušnými abutment šrouby. Keramické suprastruktury jsou na tyto báze v laboratoři lepeny.

Implantologické ošetření pacienta ve dvou krocích je starý sen implantologů, který trvá již tak dlouho, jak se objevily na trhu „první vlaštovky“ CAD/CAM zhotovení zubních náhrad. V současné době vidíme v koexistenci Medentisu a firmy Cerec jak možnost spolupráce na bázi all on two, tak na bázi all on one.

Ošetření all on one je spojeno s „okamžitým zatížením“ s primárním vyřazením okluzálního kontaktu, kdy se po inzerci implantátu pořídí optický otisk, pacient se s vhojovacím válečkem posadí do čekárny a hotový produkt se za cca 1 – 2 hodiny (podle toho, jak je praxe organizována) potom nalepený na titánovou bázi pacientovi odevzdá, většinou našroubován do implantátu.

Oba koncepty v jednom a ve dvou sezeních lze realizovat také s CER-ICX abutmenty, které je možno vybrat v potřebné barvě, v potřebném tvaru předem, nebo v době pooperační prostým zkoušením jednotlivých vybraných forem přímo v ústech. Tento abutment je potom možno opticky otisknout a okamžitě zkonstruovat příslušnou korunku, která se potom na tento abutment nacementuje.

Když projdeme tedy ještě úvahu ošetření ve dvou sezeních, pak dochází samozřejmě rovněž nejdříve k instalaci implantátu, pořízení optického otisku v ústech v první fázi a pozdějšímu zhotovení korunky na základě pořízených dat. V této první kombinované „chirurgické a protetické fázi“ vlastně lékař dokončí sezení aplikací vhojovacího válečku do úrovně gingivy tak, aby pacient nemohl jeho hojení nepříznivě ovlivnit.
Při využití CER-ICX Abutmentu je třeba použít speciálních vhojovacích válečků, které byly vyvinuty na požadavky tohoto emergence profile. A po zhojení je potom opět do implantátu našroubovaná korunka, kterou Cerec zhotoví v mezičase.

Klasický koncept all-on-two se zakládá na opatrném a předpověditelném postupu hojení implantátu pod sliznici. Tzn. po implantaci se tegument uzavře mikrostehem a vyčká se normální doba hojení podle charakteru kosti, do které jsme implantovali.
Po dokončené oseointegraci se realizuje bodová incize, výměna uzavíracího šroubu za scanovací tělísko, oskenování situace. Anebo paralelně s konceptem all on one se vyhledá příslušný abutment CERICX, tento se našroubuje, oskenuje, a podobně jako v předchozím popsání pracovního postupu se zkonstruuje za pomocí Cerec plánovacího programu korunka, a tato se po realizaci nacementuje.

To jsou ve skutečnosti dvě návštěvy u zubního lékaře, a trošičku bezpečnější postup, než v případě all on one.

 

Obrázková dokumentace

 1. Cerec vhojovací válečky
  gingiva-former
 2. CERICX Abutmenty
  abutmentsZirkonové prefabrikované abutmenty jsou budoucnosti praxe, která bude existovat bez otiskovacích lžící a silikonových otiskovacích materiálů. Medentis nabízí 5 forem rovných augmentů a 5 zakřivených augmentů. Každou formu ve 3 barvách.
   
 3. CERICX Abutmenty pro laterální úsek
  posteriorNovinkou jsou 2 abutmenty pro laterální úsek chrupu, které se liší pouze ve výšce pilíře a jsou k objednání jen ve standardní barvě.
   
 4. Konstrukční princip CERICX abutmentů
  cer_icx
  Cirkulární preparace zirkonového abutmentu se zaobleným schůdkem (ca. 1 mm), zohlednění všech potřebných a předepsaných tlouštěk pro keramickou korunku.
   
 5. ICX-Cerec – lepicí abutment hex 1 mm pro Cerec L
  cerec_l
 6. ICX-Cerec – Scanpost L-Block, Ø 4,5