Po operačním protokolu k ochraně extrakčního lůžka (Socket a ridge preservation) představuje Sunstar-Guidor novou publikaci protokolu k okamžité a k okamžitě zpožděné implantaci. Na doporučených postupech se podílí dohromady 8 autorů z univerzit i ze soukromých praxí.

 

 [wpdm_package id=’4445′]

 

easy-graft® OP protokol pro okamžitou a okamžitě zpožděnou implantaci