DMG Status Blue – otiskovací materiál na bázi adičně tuhnoucích silikonů A

StatusBlueKrátkou dobou vytvrdnutí v ústech, snadným sejmutím, možností dlouhodobého skladování a vysokou ostrostí zobrazení je StatusBlue výhodnou alternativou k alginátům.

Tento inovativní otiskovací materiál spojuje výhody silikonů A s vlastnostmi alginátů. Nejlepší vlastnosti alginátů, jako krátká doba setrvání v ústech, hydrofilie a snadné sejmutí otisku, jsou doplněny vynikajícími vlastnostmi A-silikonů: ostrost zobrazení, objemová stabilita při deformaci a rozměrová stabilita.

Indikace:

  • situační otisky všeho druhu,
  • otisky pro zhotovení provizórií,
  • otisky protiskusu a pro zhotovení ortodontických modelů,
  • otisky pro výrobu modelů na skeletované náhrady a modelů pro zhotovení dlah pomocí vakuového formování

Typy:

  • StatusBlue®
  • Tray – Adhesive

Status Blue