DMG Ecusit  – Primer Mono dvousložkový vazebný systém

Neobsahuje žádná organická ředidla. Lze jím dosáhnout perfektního zapečetění tubuli dentinu. Je kompatibilní s kompozity,kompoméry a ormocéry.

Indikace:

  • zhotovování estetických výplní

Ecusit