DMG Solist – jednosložkové adhezivum

Solist je světlem tuhnoucí adhezivum pro zprostředkování vazby mezi kompozitními materiály nebo kompomery a dentinem a sklovinou. Nevyžaduje použití kondicionéru ( tzn. primer i bond v jedné lahvičce ). Je vysoce adhezní.

Indikace:

  • bond pro kompozita, kompoméry a ormocéry

Solist