DMG Alpha® – Silver – skloinomerní cement zpevněný slitinou stříbra

Alpha SilverAlpha®-Silver  je šedě zabarven, po vyleštění pak dostává kovový vzhled. Alpha®-Silver  se váže na dentin a sklovinu prostřednictvím reakce karboxylové kyseliny s hydroxyapatitem a s kolagenem.

Tato chemická reakce pak dále chrání zdravý zbytek zubu. Uvolňuje fluoridy.

Indikace:

  • výstavbový cement a pro vyblokování podsekřivých míst, výplňový materiál pro kavity I. třídy, pro tunelové preparace a pro výplně na mléčných zubech.

Alpha – Silver