Ghimas Fisiograft®  –  prášek a gel (houbovitý)

[tab:Obecná informace]

FIZIOGRAFTinfo_2009Medicinální produkt pro invazivní použití v přímém submukosním a intraosseálním kontaktu v dentoalveolární chirurgii. Fisiograft® je augmentační výplňový materiál
na bázi polymléčných a polyglykosolových kyselin.

Fisiograft® je indikován:

 • pro vertikální zvýšení a rekonstrukci alveolárního výběžku a na výplně cystických dutin nebo dutin vzniklých
  po extirpaci cystogranulomu
 • pro plnění defektů vzniklých při resekci kořenového hrotu a cystektomiích
 • pro plnění alveolárních defektů po extrakcích zubů
 • při augmenaci pro zachování alveolárního výběžku

 

 • V  implantologii 
  – pro přípravu implantátového lůžka
  – zmnožení kostního objemu při plnění parodontálních defektů
  (jako „vymezovač míst“ – současně s použitím  membrány)

 

 • V parodontologii 
  – v korekturní fázi k výplním při zranění parodontu

.

[wpdm_package id=’4936′]

 

[tab:Vlastnosti]

Bioresorbovatelné syntetické polymery jsou znamé již dlouhou dobu. Fisiograft® je kopolymerní materiál pro alveolární výplně ve formě houby, prášku a gelu. K výrobě materiálu Fisiograft® používá firma Ghimas polymery z pravo- a levotočivých polymléčných a polyglykosolových kyselin. Na trhu se vyskytují produkty z polymléčných a polyglykosolových kyselin ve formě kostních destiček, šroubu k osseosyntéze, vláken k sutuře nebo speciálně vytvarovaných destiček používaných v maxillo-faciální chirurgii. Ty se vyznačují specifickou hustotou, která musí převzít očekávanou mechanickou funkci. Fisiograft® má naproti tomu jak v houbovité, práškové nebo gelové formě podstatně nižší hustotu. Jeho funkce spočívá především ve vymezení a udržení prostoru se schopností následné absorbce. V této funkci musí být pro buňky a osteomy prostupný.

Ze všech studií zaměřených na tuto funkci materiálu Fisiograft® vyplývá, že doba pro odbourávání mléčných a glykosolových polymerů je cca 5 až 7 týdnů. Ty se při zvyšující hustotě těchto materiálů mohou prodloužit na 2-3 roky. Biologické odbourávání implantátu z mléčných a glykosolových polymerů je závislé na mnoha faktorech: na poloze (situ) implantátu, na věku pacienta, na lymfo-buněčné reaktivní schopnosti pacienta či na tkáňové toleranci těchto implantátů. Závislé jsou též na biologických faktorech samotného implantátu – např. na jeho chemickém složení, chemické degradaci, molekulární váze, přítomnosti tzv. krátkých řetězců,  morfologii povrchů, se kterými přichází do kontaktu, a na umístění implantátu samotného.
Definitivní odbourání materiálu s sebou nese vždy tvorbu oxidu uhličitého a vody a výrazně závisí na skutečnosti, do jaké míry lze materiál hydratovat a enzymaticky ovlivnit.

Fisiograft® je resorbovatelný materiál vymezující a držící prostor mezi povrchem kostního defektu a měkkými tkáněmi, umožňuje tak osteomům a kostním buňkám v průběhu nejkratší možné doby vrůst a osídlit tyto prostory. V protikladu k materiálům z polymléčné a polyglykosolové kyseliny, které jsou známy již delší dobu z indikací a použití v orthopedii a plastické čelistní a maxillofaciální chirurgii, má Fisiograft® menší molekulární váhu, která mu umožnuje rychlou biologickou degradaci. Jeho malá hmotnost při obrovském povrchu vede k rychlému rozpouštění materiálu. Kompletní degradace a resorbce materiálu trvá individuálně 3 – 8 měsíců, po kterých je plně ukončena. Celková doba je závislá na velikosti augmentátu, individuální reakci hostitele a stupni prokrvení v místě augmentace. Malá hmotnost a velký povrch materiálu Fisiograft® umožňuje fibroblastům rychlý, lehký a souvislý průnik materiálem, a tím nastartování jeho vlastní absorbce, která probíhá bez překážek (ve stejném časovém úseku jako osídlení novými buňkami).

Podle studií není houbovitá struktura  Fisiograftu® žádnou překážkou pro průnik osteomu a následnou modifikaci k pevné kostní tkáni. Histologické studie potvrzené SEM kontrolami (Scansion Electron Microscopy) neprokázaly žádné nechtěné změny ve tkáni – a to jak v krátkodobých či střednědobých, tak v dlouhodobých pozorováních a  kontrolách. Fisiograft® je plně syntetický kopolymer sestavajicí z polymléčných a polyglykosolových kyselin a nepředstavuje žádné nebezpečí ve smyslu zkřížených kontaminací (BSE, Hepatitis, AIDS a podobně). Jeho indikační šíře se uplatňuje ve výplních kostních defektů.

Fisiograft® je biokompaktibilní materiál, který je tolerovatelný především proto, že se absorbuje a přes Krebsův cyklus je kompletně biologicky odbourán.

Fisiograft® umožnuje rychlé zpevnění nové kostní tkáně bez rizika vzniku zánětů.
Fisiograft® je nabízen ve třech základních formách, které je možno podle charakteru defektu mezi sebou libovolně mísit, neboť mají stejné vlastnosti, a tím usnadňuje aplikaci v různých indikacích.

 

Fisiograft