Ráčna (Rachet)

Cricchetto pro inzerci implantátů společně se  šroubováky, závitníky a expandry.
BTICR*
Prodloužení pro ráčnu (Rachet extension)

Estensione_Cic pro prodloužení spojení ráčny s montážní hlavou implantátu nebo se šroubováky.
BTIEC *
Dynamometrická ráčna (Dynamometric Torque)

Cricchetto_Dinamo pro zavádění implantátů se šroubováky, závitníky a expandéry,

realizace točivého momentu od 10 – 40 Ncm
BTICRD
Šroubovák rovný (Straight Surgical Key)

Chiave_Dritta pro manuální šroubování implantátů společně se  šroubováky, závitníky a expandéry.
BTICCD *
Šroubovák zahnutý (Bent Surgical Key)

Chiave_Curva pro manuální šroubování implantátů společně se  šroubováky, závitníky a expandéry.
BTICCQ *
Fixační klíč (Mounter – blocking Key)

Chiave_Bloccante pro fixaci montážní hlavy během jejího vyšroubování.
BTICCBM *
Klíč pro standardní osteotomy (Key for Standard Osteotome)

CCS užití při inzerci osteotomů v těžko dostupných místech
BTICCS  • * je součástí chirurgického kitu BTIKITC

Chirurgické klíče