Závitník (Threadformer) – Linie Standard

užití v tvrdé kosti pro předřezaní závitů

barevné kódování průměrů

laserové značky pro indikaci hloubky

odlišné pro linii Standard a pro liniii CV1,CV2, CV3


Maschiatore_1 liniestandard

cv1-2

Maschiatore_2  • * je součástí chirurgického kitu BTIKITC
Závitníky