Kvalitní zpracování a servis, výrobce Německo. Finanční stránka nezatěžující pacienta ve srovnání s jinými typy implantátů. Široký rozsah indikací s ohledem na průměry od 2,9 po 4,8mm včetně keramických implantátů. Užití implantátů s kotvením bez šroubení, tedy přenos dostatečně velkou plochou zabraňující vstupu bakterií. Využití Active systému pro okamžitou implantaci.
Tento systém je unikátní nejen svým zaváděním, ale především 5x nižší cenou než u tzv. renomovaných implantátů. Zavádění dle přesného chirurgického protokolu bez zjevné traumatizace kosti. Široký rozsah užití digitální technologie pro plánování – otevřený systém.