• ve standardní řadě jsou oba základní typy implantátů: jak tissue level impl., tak bone level implantát
 •  ojediněle sofistikovaný miniimplantát: dvoudílný, umožňuje dvojdobé hojení, variabilita v distančních částech a hybridních řešeních, m.j. Maximus/locator, umožňuje fixní řešení díky masivnímu abutmentu
 • protetické suprastruktry jsou kompatibilní mezi ICXACTIVE MASTER a stadardními implantáty PREMIUM
 •  jedinečná kombinace konstrukčních prvků, které mají vědeckou evidenci
 •  zaoblený apex pro bezpečný sinus lift
 •  tvar těla implantátu: kombinace paralelního a konického implantátu
 •  mikrozávit v oblasti krčku
 •  abutment šroub je upevněn hluboko v blízkosti apexu
 •  platform switching
 •  mimo standardních vhojovacích válečků nabízí i trnový vhojovací váleček umožňující snadné vyhledání implantátu v druhé fázi
 • tři různé vrtáky pro daný průměr – fyziologická příprava lůžka
 •  implantologická řada ICX-ACTIVE MASTER pro  okamžitou implantaci a okamžité zatížení
 •  implantologická řada ICX-Narrow Line implantátů pro atrofované alveolární výběžky
 •  implantologická řada ICX-ACTIVE-WHITE keramických implantátů
 • ICX-MAGELLAN systém přináší počítačem podporované plánovaní zákroku včetně digitálně generované vrtací šablony pro řízenou implantologickou fázi

Výhody systému ICX