Proces osseointegrace je kritickou součástí implantační terapie. Osseointegrace a stabilita implantátu jsou související biologické procesy. Poptávka po kratších dobách léčby vyžaduje při ošetření u stále více pacientů s rizikovými faktory využívání dostupných technologií. Existuje stále větší potřeba vyhodnotit stabilitu implantátu před konečnou obnovou chrupu. Snaha po objektivizaci kvality stability vedla k vypracování řady postupů na její měření. Mezi invazivní metody patří histologické a histomorfometrické hodnocení, analýza odporu při vytváření závitu, utahovací a vytáčecí momentová zkouška a vytahovací test.

Mezi neinvazivní metody patří RTG vyšetření a teoretická a experimentální modální (vibrační) analýza. V poslední době největší rozmach zaznamenaly techniky využívající experimentální modální analýzu založenou na měření rezonanční frekvence.

 

K zjišťování stability zubního implantátu metodou rezonanční frekvence je určen přístroj Osstell Beacon. Přístroj Osstell Beacon dokáže poskytovat informace důležité k hodnocení stability implantátu a lze ho použít jako součást celkového programu hodnocení výsledků léčby. Přístroj Osstell Beacon je ruční přístroj, který využívá principu neinvazivní frekvenčně rezonanční analýzy. Systém zahrnuje použití tělíska SmartPeg přichyceného k zubnímu implantátu nebo abutmentu pomocí integrovaného šroubu.

Výsledky jsou zobrazeny přímo na přístroji jako tzv. kvocient stability implantátu (ISQ, anglicky Implant Stability Quotient). ISQ může nabývat hodnot 1 až 100. Jde o měření stability implantátu a je odvozeno od rezonanční frekvence získané z tělíska SmartPeg. Čím vyšší je číslo, tím větší je stabilita. 

Je jisté, že forenzní význam primární a sekundární stability implantátu v současné situaci praktické implantologie nadále poroste. Proto je nutno váš úspěch měřitelně monitorovat. S přístrojem Osstell Beacon získáte jistotu v řetězci jednotlivých kroků vaší terapie. Je dokázáno, že s měřením objektivního výsledků roste nejen důvěra pacienta, nýbrž i pocit bezpečnosti a kompetence vás samotných, ošetřujících.

 

[wpdm_package id=’5903′]

[wpdm_package id=’5905′]

 

 

Více informací o tomto přístroji získáte u našich obchodních zástupců nebo přímo u BIOMED PRAHA, s.r.o.

 

 

Měření stability implantátů