ICX-ACTIVE LIQUID má hydrofilní, mikrostrukturovaný povrch.

Povrch implantátu uložený ve sterilním solném roztoku může urychlit tvorbu kontaktního povrchu kosti u implantátu, což může znamenat pro implantát zvýšenou sekundární stabilitu i v nejranějších fázích hojení. Tento jev může zkrátit dobu hojení a poskytnout lepší časné a okamžité zatížení. Experimentální a zejména zdokumentované klinické výsledky potvrdily, že zubní implantáty (titan grade 4 KV) uložené ve fyziologickém roztoku byly schopny zkrátit počáteční proces osseointegrace a tím celý proces významě urychlit.

ICX – ACTIVE LIQUID