Tissue Level vs. Bone Level implantáty

Dnes se všední den dentální implantologie prezentuje převážně rotatorně symetrickými implantáty. Tyto dva typy implantátu spolu v zásadě soutěží. Tissue Level implantáty proti Bone Level implantátům. Existují objektivní pro – a kontra faktory indikace těchto dvou typů? Je možné diferenciálně diagnostikou vymezit přednostní užívaní toho či onoho typu?

Začněme tedy s TL-implantáty, zastoupené vedoucí firmou na trhu: Tissue Level Straumann. Tento, v krčkové oblasti tulipánovitě zakončený implantát se šroubovicí, se stal jedním z nejčastěji kopírovaných implantátů na trhu. Samotná firma ho označuje jako „ikonu“, vždyť tento implantát dokládá a píše více než 40letou historii. Tento „ikonický“ implantát nedoznal za tuto dlouhou dobu žádných podstatných změn, nebylo třeba. TL implantát je i nadále pevným členem portfolia.

Tissue Level implantáty: ICX (MEDENTIS MEDICAL)

Pro:

 1. Jednodušší chirurgická procedura: Tissue level implantáty mají tendenci být jednodušší na chirurgickou instalaci, protože jsou umístěny na úrovni gingiválního okraje tkáně. To může znamenat kratší dobu operace a méně invazivní postup pro pacienta. Ačkoli je navržena pro jednostupňovou chirurgii s cílem zjednodušit manipulaci a snížit komplexitu léčby, dělá mnohem více než jenom udržení kosti – uchovává zdraví tkání kolem implantátu.
 2. Lepší estetický vzhled: díky umístění na úrovni tkáně mají tendenci poskytovat lepší estetický vzhled, zejména u pacientů s tenkými nebo resekovanými dásněmi (osa implantátu). Vzhledem k nutnému zohlednění frontální estetiky se opouští klasický operační protokol a implantáty se zatáčejí hlouběji – kotvení v kompaktní kosti.
 3. Jednodušší péče o hygienu: pacienti mají obvykle jednodušší údržbu a čištění tissue level implantátů, protože jsou lépe dostupné pro běžnou ústní hygienu.
 4. V nezávislé velké klinické studii vykazují TL implantáty nejnižší poměr rizik pro vývoj periimplantitidy po 9 letech. S více než 40 lety inovací křížem krážem přes všechny výrobce a výjimečnou klinickou funkčností se jedná o nejlépe zdokumentované implantační systémy na současném trhu. 
 1. Leštěný 1,7 mm vysoký krček implantátu má převážně kontakt s měkkou tkání a drží hranici strukturované hrubé části povrchu implantátu o tuto výšku v bezpečné vzdálenosti od ústní dutiny.
 2. TL Implantát je doporučenou volbou v indikaci jednodobého Sinus Liftu. V případě kritické vertikální nabídky a měkké kosti zabraňuje krčková linie implantátu průchodu implantátu kostí a případné vycestování implantátu do Sinus Maxillaris.  

Proti:

 1. Nižší primární stabilita: Mohou mít nižší primární stabilitu ve srovnání s bone level implantáty, zejména u pacientů s nižší kvalitou kosti.
 2. Omezené možnosti v kombinaci s protetikou: Při potřebě složitějších protetických rekonstrukcí může být omezen výběr protetických možností.

Bone Level implantáty: ICX (MEDENTIS MEDICAL)

Pro:

 1. Vyšší primární stabilita: Bone level implantáty mají tendenci poskytovat vyšší primární stabilitu, zejména v případě hustší a kvalitnější kosti.
 2. Flexibilita v protetických možnostech: tyto implantáty mohou být lépe kombinovány s různými typy protetiky, což umožňuje větší flexibilitu při návrhu protetických rekonstrukcí.
 3. Lepší adaptabilita k anatomii kosti: Bone level implantáty jsou často preferovány v případě, kdy je potřeba lépe se přizpůsobit anatomii kosti.
 4. Lehčí výhoda při volbě primární osy implantátu v zúžených mezizubních prostorech.

Proti:

 1. Vyšší nároky na chirurgický zákrok: instalace bone level implantátů může vyžadovat složitější chirurgický zákrok, což může znamenat delší dobu hojení a zotavování pro pacienta.
 2. Potenciální estetické problémy: u některých pacientů může být obtížnější dosáhnout optimální estetiky, zejména u těch s tenkými nebo resekovanými dásněmi.
 3. Vyšší nároky na údržbu: čištění a údržba bone level implantátů může být náročnější, zejména pokud jsou umístěny hlouběji pod dásní.

Při úvaze a rozhodováni mezi indikací obou implantátů záleží celkově na individuálních potřebách a anatomických podmínkách pacienta při výběru mezi tissue level a bone level implantáty. Individuální preference hraje při rozhodovaní často vetší roli než objektivní analýza konkrétního případu. 

Spolupráce s kvalifikovaným zubním odborníkem-implantologem, případně zubním technikem je klíčová pro správnou diagnózu a plánování vhodného typu implantátu pro každého pacienta. Většina renomovaných výrobců především těch systémů, které patří k těm prémiovým, má v portfoliu implantátů oba typy ve snaze, dát svým uživatelům maximální indikační svobodu.

Přirozeně se při indikaci finálního typu implantátu zohledňuje celá řada dalších faktorů stavby implantátů, jako je kvalita materiálu, způsob spojení implantátu se suprastrukturou, struktura povrchu implantátu, která definuje vyžadovanou hydrofilii, způsob skladování implantátu, geometrie šroubovice a další, které ovlivňují konečné rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Např. inkompatibilita protetické suprastruktury u různých průměrů implantátu nebo již zmíněná hydrofilie povrchu jedné řady se může ukázat jako rozhodující pro mezisystémové rozhodování implantologa.  

Pokud vůbec nějaké pravidlo při popsaném výběru TL a BL implantátů existuje, potom lze pozorovat obecnou tendenci volby TL do postranních úseků mandibuly a maxily, právě z důvodu prevence periimplantitidy.

Praha, 11. 1. 2024

Dr. Ivan Třešňák

BL versus TL implantáty