ICX – TÜV Rheinlad certifikát – anglicky

ICX – TÜV Rheinlad certifikát – německy

Návod k použití implantátů a abutmentů ICX

CLEAN IMPLANT FOUNDATION

Projekt Clean Implant monitoruje kvalitu zubních implantátů. Jako nezisková organizace Clean Implant Foundation CIF GmbH pravidelně iniciuje objektivní analýzy kvality výroby zubních implantátů pomocí nezávislých institutů založených na definovaném protokolu.

Nadace Clean Implant Foundation CIF GmbH se sídlem v německém hlavním městě byla založena v Berlíně v roce 2016 Dr. Dirkem Duddeckem, který v této oblasti výzkumu pracuje více než 10 let.

Mělo by být samozřejmostí, že všechny zubní implantáty jsou při dodání ve sterilním balení čisté. Předpokládá se, že povrchové znečištění organickými částicemi nebo zbytky wolframu, bronzu nebo sloučenin niklu a chrómu z výrobního procesu způsobuje nedostatečnou nebo chybějící osseointegraci zubních implantátů. Neodstraněné částice v mikrometrovém měřítku s vysokou pravděpodobností vyvolávají negativní reakci na cizí těleso, spojenou se ztrátou kosti v časných stádiích osseointegrace.

Ve třech po sobě jdoucích studiích od roku 2008 – prováděných ve spolupráci s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem (Německo) a Charité University Medicine Berlin (Německo) – vědci analyzovali kvalitu zubních implantátů pomocí zobrazování SEM a rentgenové spektroskopie s energií disperzní (EDS).

Analýzy byly provedeny na více než 250 zubních implantátech od 180 značek pomocí stejného studijního protokolu.

Při analýze byly nalezeny alarmující zbytky a kontaminující látky, např. železo, měď, chrom, nikl, wolfram, antimon, křemík, síra a velká množství částic z nerezové oceli, jakož i zbytky polytetrafluoretylenu a dalších významných organických znečištění.

Všechny analyzované implantáty – dokonce i implantáty s masivními kontaminanty – nesly označení CE nebo dostaly povolení FDA (USA) a schválily je další národní předpisy. Všechny vzorky byly ve sterilním balení a připraveny k použití pro implantační chirurgii – měly zůstat v kosti pacienta, přinejlepším po celý život. O tom, že se nejedná o nějakou maličkost svědčí skutečnost, že jen v USA bylo hlášeno v roce 2018 2,1 milionu špatných zubních implantátů a 114 200 poškozených osob.

Za účelem lepší informovanosti o čistých zdravotnických prostředcích a lepší klinické praxi vytvořil a chrání Clean Implant značku kvality, kterou klinici uznávají po celém světě.

Clean Implant testoval rovněž prémiový systém ICX a zjistil, že je naprosto vyhovující! Následně byl systému ICX Premium udělen certifikát, který garantuje čistotu implantátů.

ICX-certifikáty