Níže Vám předkládáme studii

První klinická zkušenost s ICX-Active Master implantologickým systémem: 3letá retrospektivní studie autorů doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D., MUDr. Ivan Třešňák a doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. uveřejněnou v periodiku Modern Research in Dentistry v březnu 2022. Modern Research in Dentistry je mezinárodní časopis s otevřeným přístupem, který publikuje původní práce, recenze, klinické studie, úvodníky ve všech oborech stomatologie, které zahrnují onemocnění parodontu, orální patologii, zubní implantáty, orální a maxilofaciální chirurgii.
Autoři retrospektivně vyhodnocovali klinická data pacientů ošetřených implantačním systémem ICX-ACTIVE.

Pacientům byl zaveden vždy alespoň jeden implantát do horní nebo dolní čelisti a byly použity implantáty ICX-Active Master, ICX-Active Narrow a ICX-Active White. Autoři zhodnotili zkušenosti s 500 implantáty zavedenými ve 4 různých praxích pacientům ve věkovém rozmezí od 18 do 82 let. 286 implantátů bylo zavedeno u 125 mužů a 214 implantátů u 105 žen. Implantáty byly použity ve všech kostních kvalitách (D1-D4). Průměry implantátů byly 3,3 mm, 3,75 mm, 4,1 mm a 4,8 mm s délkou 10 mm, 12,5 mm a 15 mm.

Z hodnocení vyplynulo, že ICX-ACTIVE je moderní a flexibilní systém pokrývající celou škálu indikací, od konvenční implantace až po okamžitou implantaci, včetně okamžitého zatížení implantátu. Díky operačnímu protokolu je implantace velmi jednoduchá, pouze při vlastním zavádění je třeba určité míry pozornosti, kdy implantát může změnit směr zavádění mimo připravené lůžko pro implantát. Závity tohoto implantátu umožňují výraznou kompresi kosti a tím i zvýšení hustoty kosti při zavádění.

Během klinického používání měl tento systém 100% úspěšnost vhojení. Povrch implantátu ICX se vyznačuje optimální a reprodukovatelnou topografií. Preklinická a klinická data z literatury ukazují, že kombinace úpravy povrchu tryskáním a leptáním, jako je tomu u systému ICX, vykazuje vynikající oseointegrační vlastnosti. Také díky mnoha dalším pozitivním klinickým faktorům představuje systém ICX bezpečnou a ověřenou alternativu pro každého implantujícího lékaře.

Celá studie ke stažení zde.

Studie