ICX-MAGELLAN

ICX-MAGELLAN je název celého systému počítačem řízené implantace, který zároveň dává jméno příslušnému software programu a vrtací šabloně. Program umožňuje počítačem podporované plánovaní inzerce implantátu a následnou výrobu operační šablony s přesně umístěnými vrtacími pouzdry v místech zamýšlených pozic jednotlivých implantátů.I tato 3D operační šablona nese jméno „ICX-MAGELLAN“. Software byl upgradován na variantu MAGELLAN X s možností sdílení informací s týmem prostřednictvím mobilního telefonu a tisku šablon na vlastní tiskárně. Poslední upgrade MAGELLAN X 5.3 využívá umělé inteligence ke kontrole správnosti postupu. Automatizace porovnávání dat je stále dokonalejší díky vylepšeným výsledkům výpočtů běžících na pozadí, které jsou neustále korigovány umělou inteligencí. Byl integrován pracovní postup TEETH LIBRARY BASED. 2D snímky, referenční linie a vrstvy lze používat novými způsoby. K dispozici je pracovní postup pro umístění zubů, waxup a snap-on smile. Volitelně lze načíst soubory dat skenování obličeje a antagonistů a použít je pro plánování.

Magellan X