Celá dentální implantologie dává pacientovi teprve v tom okamžiku smysl, kdy jsou inzerované implantáty ošetřeny funkční suprastrukturou. Ano, v tomto bodě nastal skutečný posun pacientova vnímání implantologie: od „zázraku osseointegrace“ směrem k funkční a estetické fixní zubní náhradě.

Ošetření pacienta zubní náhradou podepřenou implantáty je klinicky a  technicky náročná disciplína. Je povinností každého zubního lékaře získat potřebnou kompetenci, která mu umožní (v rámci osvěty a poučení) pacienta o možnostech protetického ošetřeni implantátu plně informovat. A to nezávisle na skutečnosti, zda on sám toto ošetření provádí nebo ho v rámci mezioborové spolupráce deleguje.

Protetické ošetření se v rámci plánovaní implantologického zákroku stalo jeho centrálním bodem a musí být, jako konečný cíl celého ošetření zodpovědně definováno. Mluvíme také o „Implantologii řízené protetikou“ nebo „Backward Planning“. Konečným cílem je dlouhodobá protetická náhrada bez funkčních komplikací, stejně jako pacientovým přáním a očekáváním odpovídající estetický výsledek.

Dr. Ivan Třešňák

Přehled protetických komponent ICX pro Exocad  zde

ICX Protetika