NanoBone®

NanoBone® materiál je produktová řada zcela odlišná jiným kostním náhradním materiálům nabízeným na trhu. Tento materiál je vytvořen spojením nanokrystalického hydroxylapatitu (HA) a oxidu křemičitého (SiO2). Nanokrystalický hydroxylapatit je identický s přírodním materiálem obsaženým v kosti. Oxid křemičitý (SiO2) podporuje formování kolagenu a kostí. Materiál vyrábí německá společnost Bicomposites GmbH, do roku 2023 pod značkou Artoss.

Proč Nano materiály?

Nano je dimenze, ve které se odehrávají vnitrobuněčné procesy. Nano dosahuje maximálně možného povrchu a současně pozitivně stimuluje procesy, které se účastní na novotvorbě vlastní kosti (remodelling).

Tajemství úspěchu leží v přítomnosti HA (Hydroxylapatit) v nano krystalické podobě a jeho zavázání do křemičité mřížky. Křemičitý gel přitom stimuluje novotvorbu kolagenu a kosti.

Proč NanoBone®?

Máme pro Vás 4 důvody, proč začít s NanoBone®.

1) Extrémně rychlá novotvorba kosti

Toto je prokázána četnými studiemi. Především v indikaci Sinus lift je již po třech měsících k dispozici stabilní kostní lože schopné přijmout implantáty. To je zrychlení 2-3x proti ostatním materiálům. Absolutní rozdíl v kvalitě novotvorby představuje, ale v defektu všudypřítomná angiogenní osteogeneze. Tu lze u ostatních materiálů prokázat výhradně na okrajích defektů.

2) Kompletní remodelling

Díky s přírodou identickým HA a rychlé tvorbě organické matrice, akceptuje organismus NanoBone® jako tělu vlastní materiál. Tím, že je materiál již v časných fázích integrován do remodellingu, pracují osteoklasty a osteoblasty v rovnováze, tedy stejným tempem, jak je materiál odbouráván, vzniká nová, autologní kost. Ve srovnání s jinými materiály není NanoBone® v kosti histologicky po 8-9 měsících prokazatelný, je tedy zřejmé, že žádné zbytkové cizorodé substance neovlivňují přirozenou biomechaniku kosti.

3) Výkonná nanostruktura materiálu

Klíčem úspěchu jsou vnitřně komunikující nanopóry a nanokrystalinní HA. Díky nanopórům dosahuje NanoBone® vysoce rozměrného povrchu, který se blíží povrchu přirozené kosti. Mimoto umožňuje vývoj indikačně specifických materiálů jak to vidíme na příkladu NanoBone® kostních bloků.

4) Bezpečnost NanoBone

Syntetický původ materiálu usnadňuje jeho příjem pacienty. Povinností lékaře je jejich informování o možných nebezpečích. NanoBone® je bezpečný jak v ohledu na vyvolání možných alergií, tak v ohledu na přenos infekcí nebo na etickou problematiku. Studii k materiálu si můžete stáhnout zde.

INDIKACE PRODUKTU NanoBone®

1) Implantologie 

 • SinusLift
 • Laterální a simultánní augmentace (GBR) – Socket and ridge preservation

2) Parodontologie

 • Doplnění 2-3 stěnných kostních chobotů (GTR)
 • Sanace bi- a trifurkací

3) Maxillo-faciální chirurgie

 • Rekonstrukce čelistních kostí
 • Vyplnění defektů v traumatologii

4) Dentoalveolární chirurgie 

 • Vyplnění defektů po cystektomiích, resekcích kořenového hrotu, po odstranění retinovaných zubů – stabilizace čelistí po mnohočetných extrakcích

Použití NanoBone

NanoBone® je nutné aplikovat do přímého kontaktu s vitální kostí. Přimíchání krve umožní činnost proteinů, která je rozhodující pro úspěšnou tvorbu kosti. Kostní defekt je nutné zcela zaplnit granulátem. Společnost NanoBone® Vám nabízí kromě granulátu a tzv. bločku i využití speciální balení NanoBone® Putty v aplikátoru. Více informací získáte u našich reprezentantů nebo v PDF informačním letáku.

NOVÁ ŘADA NanoBone®QD

Tenoto produkt reaguje na poptávku po jednodušší aplikaci, té je dodaženo díky modernímu aplikátoru. Další informace

Bibliografie ke stažení

Bibliografii můžete stáhnout zde 

NanoBone®

Popis materiálu

NanoBone® materiál je nová produktová řada zcela odlišná jiným kostním náhradním materiálům nabízeným na současném trhu. Tento materiál je vytvořen spojením nanokrystalického hydroxylapatitu (HA) a oxidu křemičitého (SiO2). Nanokrystalický hydroxylapatit je identický s přírodním materiálem obsaženým v kosti. Oxid křemičitý (SiO2) podporuje formování kolagenu a kostí.

Proč Nano materiály?

Nano je dimenze, ve které se odehrávají vnitrobuněčné procesy. Nano dosahuje maximálně možného povrchu a současně pozitivně stimuluje procesy, které se účastní na novotvorbě vlastní kosti (remodelling).

Tajemství úspěchu leží v přítomnosti HA (Hydroxylapatit) v nano krystalické podobě a jeho zavázání do křemičité mřížky. Křemičitý gel přitom stimuluje novotvorbu kolagenu a kosti.

Proč NanoBone®?

Máme pro Vás 4 důvody, proč začít s NanoBone®.

1) Extrémně rychlá novotvorba kosti

Toto je prokázána četnými studiemi. Především v indikaci Sinus lift je již po třech měsících k dispozici stabilní kostní lože schopné přijmout implantáty. To je zrychlení 2-3x proti ostatním materiálům. Absolutní rozdíl v kvalitě novotvorby představuje, ale v defektu všudypřítomná angiogenní osteogeneze. Tu lze u ostatních materiálů prokázat výhradně na okrajích defektů.

2) Kompletní remodelling

Díky s přírodou identickým HA a rychlé tvorbě organické matrice, akceptuje organismus NanoBone® jako tělu vlastní materiál. Tím, že je materiál již v časných fázích integrován do remodellingu, pracují osteoklasty a osteoblasty v rovnováze, tedy stejným tempem, jak je materiál odbouráván, vzniká nová, autologní kost. Ve srovnání s jinými materiály není NanoBone® v kosti histologicky po 8-9 měsících prokazatelný, je tedy zřejmé, že žádné zbytkové cizorodé substance neovlivňují přirozenou biomechaniku kosti.

3) Výkonná nanostruktura materiálu

Klíčem úspěchu jsou vnitřně komunikující nanopóry a nanokrystalinní HA. Díky nanopórům dosahuje NanoBone® vysoce rozměrného povrchu, který se blíží povrchu přirozené kosti. Mimoto umožňuje vývoj indikačně specifických materiálů jak to vidíme na příkladu NanoBone® kostních bloků.

4) Bezpečnost NanoBone

Syntetický původ materiálu usnadňuje jeho příjem pacienty. Povinností lékaře je jejich informování o možných nebezpečích. NanoBone® je bezpečný jak v ohledu na vyvolání možných alergií, tak v ohledu na přenos infekcí nebo na etickou problematiku. Studii k materiálu si můžete stáhnout zde.

INDIKACE PRODUKTU NanoBone®

1) Implantologie 

 • SinusLift
 • Laterální a simultánní augmentace (GBR) – Socket and ridge preservation

2) Parodontologie

 • Doplnění 2-3 stěnných kostních chobotů (GTR)
 • Sanace bi- a trifurkací

3) Maxillo-faciální chirurgie

 • Rekonstrukce čelistních kostí
 • Vyplnění defektů v traumatologii

4) Dentoalveolární chirurgie 

 • Vyplnění defektů po cystektomiích, resekcích kořenového hrotu, po odstranění retinovaných zubů – stabilizace čelistí po mnohočetných extrakcích

Použití NanoBone

NanoBone® je nutné aplikovat do přímého kontaktu s vitální kostí. Přimíchání krve umožní činnost proteinů, která je rozhodující pro úspěšnou tvorbu kosti. Kostní defekt je nutné zcela zaplnit granulátem. Společnost NanoBone® Vám nabízí kromě granulátu a tzv. bločku i využití speciální balení NanoBone® Putty v aplikátoru. Více informací získáte u našich reprezentantů nebo v PDF informačním letáku.

NOVÁ ŘADA NanoBone®QD

Tenoto produkt reaguje na poptávku po jednodušší aplikaci, té je dodaženo díky modernímu aplikátoru. Další informace

Bibliografie ke stažení

Bibliografii můžete stáhnout zde 

NanoBone®