ICX-PREMIUM

Základní řada, „vlajková loď“ systému, má prověřený design.  Implantáty jsou k dispozici pro Tisue level i Bone level. Povrch implantátu je pískovaný a leptaný za vysokých teplot. Tento pracovní postup vytváří osteofilní morfologii povrchu, která má bimodální strukturu. Tato struktura povrchu vede ke spolehlivému zakotvení implantátu ve smyslu biologického a mechanického spojení v mikroareálu kostních buněk. Struktura pórů na povrchu fixtury je důležitý parametr pro řízení a ovlivňování dynamických  procesů vaskularizace a oseointegrace v oblasti rozhraní obou povrchů. Uspořádání a  povaha povrchu ICX – implantátů umožňuje a podporuje tyto procesy. Zprostředkuje tak vhodné prostředí pro novotvorbu kosti. Více než 50 prefabrikovaných protetických pilířů kryje kompletní klinické situace. Systém obsahuje 5 průměrů implantátů barevně označených pro eliminaci chyb.   

  • průměr ø 3,3; 3,45; 3,75; 4,1 a 4,8 mm
  • délky 6,5; 8; 10; 12,5; 15mm.
  • Všechny implantáty ICX Premium jsou vyrobeny z titanu třídy 4KV.

Všechny implantáty ICX Premium jsou zabaleny a připraveny k implantaci systémem    „No Touch“. Tím je zajištěna absence kontaktu s povrchem a v důsledku toho větší bezpečnost a spolehlivost. Systém „NO TOUCH“ pro ICX-Premium® znamená: velmi vysokou čistotu díky hydrofilnímu povrchu, který nepřišel do kontaktu s jinými předměty! Všechny implantáty ICX Premium jsou vyrobeny z titanu třídy 4KV.

ICX Premium