ICX-ACTIVE-WHITE 

Jednodílné keramické implantáty (Zirkonoxid, ZrO2/Y-TZP) s celoživotní zárukou. Implantát je k dispozici pouze v průměru 4,1 mm a délkách 8, 10 a 12,5 mm a je dostupný ve dvou různých výškách gingivy (2,5 mm a 4,5 mm). Keramické implantáty ICX-ACTIVE-WHITE jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky, která se vyznačuje přirozenou bílou barvou a je bez kovu. Implantáty nemají otiskovací pilíře. 

  • průměr ø 4,1 mm (výšky gingivy 2,5 mm a 4,5 mm)
  • délky ; 8; 10; 12,5;mm.
  • Všechny implantáty ICX jsou vyrobeny z titanu třídy 4KV.

· Všechny implantáty ICX-Active White jsou vyrobeny z oxidu zirkoničitého (ZrO2/Y-TZP).

Zubní implantáty jsou vyrobeny z vysoce pevné keramiky oxidu zirkoničitého (biokeramika podle EN ISO 13356). Díky své vysoké pevnosti, odolnosti proti otěru a opotřebení, jakož i korozi a rozměrové stabilitě nabízí keramika jasné výhody. Je také zcela biokompatibilní, a proto zvláště vhodná pro alergiky. Slouží jako upevňovací bod pro zubní protézy a jsou zvláště vhodné pro pacienty, kteří trpí intolerancí kovů a nemocí s ní spojených.

Usazení a umístění implantátu:

Je nutné mít dobrou okluzi a disokluzi. Protéza musí být mírně intraokluzní, aby se kompenzovala elasticita parodontální membrány sousedních zubů. Je důležité se vyvarovat laterální okluze, aby implantát nemusel nést nadměrnou zátěž, která by mohla vést k poškození implantátu nebo jeho zlomení. Zubní lékař a laboratorní technik by měli mít rozsáhlé zkušenosti se zubními náhradami vyrobenými výhradně z keramiky a být zvláště vyškoleni. Implantáty nesmí být spojeny s přirozenými zuby. Spojení mezi dvěma implantáty nemůže být větší než třídílný můstek. Cement musí být kompatibilní s celokeramickými náhradami.

Hojení a následná léčba:

Délka integrace implantátu do kosti je velmi individuální a závisí na léčbě a musí být přizpůsobena každému případu. Může to trvat 3 až 6 měsíců. Během období hojení je třeba věnovat zvláštní pozornost péči o ústní dutinu a poloze skusu. Implantát nesmí být vystaven bočnímu tlaku, který může vést k pohybu a ztrátě implantátu. V případě špatné kvality kosti, regenerace kosti nebo okamžitého uvolnění místa po extrakci zubu může doba hojení trvat déle. Implantát je nutné po operaci pravidelně kontrolovat pomocí rentgenu, aby se zjistila případná rizika.

Manipulace:

Implantát se nesmí dostat do kontaktu s předměty, které by mohly implantát poškodit. Za žádných okolností nesmí být implantát během operace vystaven nárazům tvrdými předměty. Tato a podobná manipulace může způsobit neviditelné poškození materiálu, což může vést k následnému zlomení implantátu. Implantát se zásadně nesmí brousit, jinak nelze vyloučit možnost prasknutí. Implantát je nutno zašroubovat axiálně do vrtacího kanálu. Pokud se úhel výrazně odchyluje, dochází k tlačení nebo pákovému efektu, který může vést ke zlomení hlavice implantátu.

Sterilita:

Implantáty jsou dodávány sterilizované parou a sterilně balené validovaným a kontrolovaným procesem. Jsou určeny k jednorázovému použití a za žádných okolností nesmí být znovu použity nebo resterilizovány. Je nutné dodržet datum spotřeby.

ICX-ACTIVE-WHITE