AUGMENTAČNÍ MATERIÁLY

Hlavním důvodem pro augmentaci v dentální implantologii je potřeba vyplnění defektů, jejich reosifikace, případně zajištění potřebného objemu a kontury kosti pro zavedení implantátu. Doplnění kostní hmoty či náhradního kostního materiálu v rámci řízené kostní regenerace (GBR – Guided Bone Regeneration) se však používá i z jiných důvodů, např. u kostních defektů po extrakcích či nádorech, prevenci atrofie alveolu nebo ošetření parodontálních defektů. Základní princip všech augmentačních technik je však shodný. Tedy doplnit nebo umožnit znovuvytvořit kostní hmotu tam, kde je to v rámci zvolené terapie nebo plánovaného zákroku nezbytné. Převážně v případě defektů většího rozsahu se k augmentaci používá dodatečného kostního materiálu (např. autogenní kosti) nebo náhradního kostního materiálu v partikulární nebo bločkové formě. Tento materiál zde v podstatě plní funkci potřebného stavebního materiálu. U defektů menšího rozsahu nebo v případě doplnění použitých kostních bločků dalším materiálem pro modelaci potřebných kostních kontur se používají především náhradních kostní materiály, v případě technik GBR plnících funkci lešení pro nově vrůstající kostní buňky.
BIOMED PRAHA, s.r.o. nabízí ucelenou řadu augmentačních materiálů od firem MedentisGuidor, Dentegris a Artoss a to jak živočišného,  tak i syntetického původu. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých dodavatelů.

 

 

Augmentační materiály