Zubní lékařství a inovativní trendy: NanoBone jako náhradní kostní materiál

V oblasti zubního lékařství se neustále objevují inovace a nové technologie, které posouvají léčbu pacientů k vyšším standardům efektivity a bezpečnosti. Jedním z pozoruhodných trendů v oblasti chirurgických zákroků je používání náhradního kostního materiálu NanoBone. Tato revoluční technologie, která je na dentálním trhu téměř 10 let, známá pod označením NanoBone, doznala za ta léta několik inovací znamenajících rozšíření indikačního pole. V porovnání s tradičními materiály přináší několik výhod, což z ní činí atraktivní volbu pro zubní lékaře.

Co je NanoBone a jak funguje?

NanoBone je bioaktivní, syntetický kostní substitut vyvinutý na bázi nanostrukturovaných hydroxyapatitů. Hydroxyapatity jsou klíčovými složkami lidské kosti, a NanoBone tak přirozeně interaguje s kostní tkání pacienta. Tento materiál je navržen tak, aby podporoval rychlé a efektivní hojení, což znamená, že pacienti mohou očekávat nižší riziko komplikací a zrychlenou regeneraci kostní tkáně.

Výhody NanoBone v porovnání s tradičními materiály

 1. Biokompatibilita: NanoBone má vysokou míru biokompatibility, což minimalizuje riziko alergických reakcí a odmítnutí organismem. To znamená, že se jedná o bezpečnou alternativu k tradičním kostním transplantátům.
 2. Rychlejší hojení: Díky svým vlastnostem podporujícím regeneraci kostní tkáně urychluje NanoBone proces hojení. To je klíčové zejména při chirurgických zákrocích, jako jsou augmentace čelistí, Sinus Lift operace nebo chirurgické odstranění cyst.
 3. Flexibilita a tvarovatelnost: NanoBone je flexibilní materiál, který lze snadno tvarovat a upravovat podle konkrétních potřeb pacienta. To umožňuje zubním lékařům dosáhnout optimálních chirurgických výsledků.
 4. Snížení infekčních rizik: NanoBone je vyráběn s důrazem na sterilní prostředí, což snižuje riziko infekce. To je klíčové v prevenci komplikací po chirurgických zákrocích.
 5. Dlouhodobá stabilita: Díky svému složení, struktuře a výsledného hojení 1:1 vzniku lamelární kosti, poskytuje NanoBone dlouhodobou stabilitu a odolnost. To je důležité pro dlouhodobé úspěchy chirurgických zákroků a minimalizaci potřeby opakovaných zákroků.
 6. Po 8-10 mesicich nelze materiál v miste aplikace histologicky prokázat: je plně nahrazen kosti.

Budoucnost NanoBone v zubním lékařství

Očekává se, že bude NanoBone hrát v budoucnosti stále významnější roli v zubním lékařství. Inovace v oblasti syntetických kostních materiálů umožňují zubním lékařům poskytovat pacientům moderní a bezpečné metody léčby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se tento materiál dostal na trh přes masivní podporu a doporučení cele rady Evropských univerzit ve formě řady kompetentních vědeckých studií, vzbudil tento produkt hned na začátku můj zájem.

V závěru lze říci, že NanoBone přináší zubním lékařům a pacientům mnoho výhod. S jeho biokompatibilitou, rychlým hojením a flexibilitou se stává klíčovým nástrojem pro dosažení optimálních chirurgických výsledků. Je výborným příkladem toho, jak inovace v oblasti materiálů mohou posunout úroveň péče o pacienty a přinést do oblasti zubního lékařství nové možnosti.

Nanobone QD: Nová dimenze lehké aplikace v zubním lékařství

V oblasti zubní chirurgie a implantologie hraje klíčovou roli kvalita použitých materiálů. S příchodem Nanobone QD, nové generace náhradního kostního materiálu, získávají zubní lékaři nový nástroj, který nejen zachovává výhody původního NanoBone, ale přináší také inovativní prvky, zejména co se týče jeho konzistence a snadnosti aplikace.

Vlastnosti NanoBone QD:

 1. Lehká a konzistentní aplikace: Jedním z hlavních prvků, který odlišuje NanoBone QD, je jeho lehká konzistence Pastozni , která usnadňuje a urychluje proces aplikace. Tato nová dimenze hraje klíčovou roli při chirurgických zákrocích, kde rychlost a přesnost jsou klíčovými faktory.
 2. Flexibilita při tvarování: NanoBone QD si udržuje schopnost snadného tvarování, což je zásadní pro přizpůsobení materiálu konkrétním potřebám pacienta a chirurgickým požadavkům. Flexibilita při tvarování znamená, že zubní lékaři mají větší kontrolu nad výsledkem a mohou dosáhnout optimálních chirurgických výsledků.
 3. Rychlé hojení s vysokou úspěšností: Jako součást NanoBone rodiny si NanoBone QD udržuje schopnost rychlého hojení, což je klíčové pro minimalizaci času zotavování pacientů a snižování rizika komplikací. S vysokou úspěšností se integruje do okolní kostní tkáně, poskytující stabilní a dlouhodobé výsledky.
 4. Snížení invazivity chirurgických zákroků: Lehká konzistence NanoBone QD přispívá ke snížení invazivity chirurgických zákroků, což je významné při chirurgických procedurách, jako jsou augmentace čelistí nebo Sinus Lift. Pacienti mohou očekávat menší traumata a rychlejší zotavení.
 5. Prokázaná osseoinduktivita materiálu. Zde se jedná o tak závaznou a nesamozřejmou vlastnost materiálu, že se musím k tomuto tématu vyjádřit podrobněji (viz níže).
 6. Návaznost na moderní technologie: NanoBone QD reflektuje současné trendy v medicínském výzkumu a využívá moderních technologií v oblasti bioinženýrství. To znamená, že se jedná o materiál, který neustále inovuje a využívá nejnovější poznatky pro optimální výsledky.

Osseoinduktivita NanoBone QD znamená posun v zajištění optimalizovaného regeneračního procesu.

Jednou z klíčových vlastností, která činí NanoBone QD vynikajícím náhradním kostním materiálem, je jeho prokázaná osseoinduktivita. Tato schopnost aktivovat regenerační procesy v kostní tkáni představuje v oblasti zubního lékařství výrazný posun. Zde jsou aspekty osseoinduktivity NanoBone QD, které zasluhují pozornost:

1. Stimulace osteogenních buněk:

NanoBone QD má schopnost aktivovat osteogenní buňky v okolní tkáni, což znamená, že podporuje tvorbu nové kostní hmoty. Tato stimulace přispívá k rychlejšímu procesu regenerace a vytváří vhodné prostředí pro růst nových kostních struktur.

2. Podpora angiogeneze:

Kromě stimulace osteogenních buněk NanoBone QD rovněž podporuje angiogenezi, proces tvorby nových krevních cév. To je klíčové pro transport živin a kyslíku do oblasti chirurgického zákroku, což urychluje hojení a zvyšuje úspěšnost regenerace.

3. Interakce s molekulami růstových faktorů:

NanoBone QD se aktivně váže na molekuly růstových faktorů, což vytváří optimální mikroprostředí pro regeneraci kosti. Tato interakce zvyšuje účinnost růstových faktorů, což v konečném důsledku podporuje rychlejší a kvalitnější obnovení kostní tkáně.

4. Dlouhodobý efekt a stabilita:

Osseoinduktivní vlastnosti Nanobone QD nejsou jen okamžité, ale projevují se i v dlouhodobém horizontu. Materiál poskytuje trvalý podnět pro tvorbu nové kosti a zajišťuje stabilní a odolné výsledky, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch chirurgických zákroků.

       5. Budoucnost s důrazem na osseoinduktivitu:

Očekává se, že osseoinduktivita Nanobone QD bude hrát stále důležitější roli v zubním lékařství. S důrazem na stimulaci regeneračních procesů, podporu angiogeneze a interakci s molekulami růstových faktorů, NanoBone QD představuje nejen materiál pro současné postupy, ale také otevírá dveře pro budoucí inovace v oblasti zajištění optimálního hojení kostní tkáně.

Celkově lze říci, že osseoinduktivita NanoBone QD přináší zubním lékařům nástroj, který nejen usnadňuje a urychluje regeneraci kosti, ale také přináší dlouhodobější a stabilnější výsledky v oblasti chirurgických zákroků.

Spolehlivá, časná osteogeneze a novotvorba kosti probíhá ve 3 fázích:

 1. Neovaskularizace defektu a atrakce autologních proteinů (prvních 10 dní)
 2. Remodelace – absorpce nanostrukturovaného hydroxyapatitu a proteinů (100 dní)
 3. Kompletace – vstřebávání kostní tkáně a tvorba lamelární kosti (od 3 měsíců a dál)

Budoucnost NanoBone QD v zubním lékařství: Očekává se, že Nanobone QD bude hrát klíčovou roli v budoucnosti zubní chirurgie. Jeho lehká konzistence a schopnost rychlého hojení otevírají nové možnosti pro zubní lékaře, kteří hledají efektivní a bezpečné metody léčby svých pacientů. Tato nová dimenze v aplikaci kostního materiálu představuje další krok vpřed v poskytování optimální péče a dosahování excelentních chirurgických výsledků.

NanoBone