BTLock AAP Bioimplants Cumdente EMS - in construction Tutogen Ghimas DMG

Charakteristika ICX

templant struktury

Povrch ICX-implantátu je pískovaný a leptaný za vysokých teplot. Tento pracovní postup vytváří osteofilní morfologii povrchu, která má bimodální strukturu.
Tato struktura povrchu vede ke spolehlivému zakotvení implantátu ve smyslu biologického a mechanického spojení v mikrooblasti kostních buněk. Struktura pórů na povrchu fixtury je důležitý parametr pro řízení a ovlivňování dynamických procesů vaskularizace a oseointegrace v oblasti rozhraní obou povrchů.

icx-templant

Uspořádání a povaha povrchu ICX – implantátů umožňuje a podporuje tyto dynamické procesy a zprostředkuje tak ideální prostředí pro novotvorbu kosti. Celková geometrie ICX – implantátů je realizována na nejmodernějších konstrukčních a funkčních principech.

Díky samořeznému závitu v oblasti apexu se dosahuje vysoké primární stability, což je důležité především v kostech se sníženou denzitou. Jedinečný, a díky patentu chráněný, kondenzační závit ve střední a horní části implantátu způsobuje dobré a účinné zahuštění spongiózní kosti.
Mikrozávit v oblasti krčku implantátu realizuje spojení s kostní kortikalis a zajišťuje optimální a fyziologický přenos sil v této oblasti. Lehce zkosený a strukturovaný límeček na krčku implantátu umožňuje dlouhodobé spojení s krestální kostí v oblasti kompletního krčku.

Tímto je zajištěná jak bezpečná, tak dlouhodobá stabilita periimplantárního niveau kosti. Potažmo vedou etablované stabilní struktury tvrdých tkaní k potřebné stabilizaci měkkých tkání. Platform switching se navíc stará o další bezpečné a spolehlivé ukládání kosti do prostředí zmenšeného průměru suprastruktury.

Tímto mechanismem se dostává spojení implantát abutment periferně dále od relevantní hranice tvrdé kostní tkáně. Závěrem lze říci, že ICX-templant implantát je veskrze moderní a do jisté míry nadčasová konstrukce úspěšného implantátu, která nedoznala za posledních 10 let žádné konstrukční nebo vývojové změny. Vize její makrostruktury byla průběžné potvrzována celou řadou studií: Bipolární charakter povrchu, kombinace pískovaní a leptání pro strukturalizovaní povrchu, mikrozávit na krčku implantátu, kónicita apikální třetiny implantátu, kombinace samořezného progresivního závitu s kondenzačním typem závitu, platform switching. Všechno to jsou bez výjimky aktuální a moderní konstrukční znaky, které ale jen u několika málo systémů doznávají této vyvážené kombinace.

Kategorie

Aktualní

Charakteristika ICX
Co dělá tento systém jedinečným? Povrch? Geometrie implantátu? Primární stabilita?
více informací

Protetické variace na téma mini implantát
Puzzle nejrůznějších klinických situací spojených se stářím a multimorbiditou pacientů poctivě a precizně dořešených konvenčními prefabrikáty Vám objasníme
více informací

„Námluvy“ mezi Cerec a ICX systémem
přivedly oba aktéry ke krátkému a příjemnému „těhotenství“, které ocení každý pacient: „All in two“. Fixní ošetření ve dvou sezeních.
více informací