ICX-News Novinky

Tabulka, kterou máte před očima, je oficiální tabulka firmy. Uvádí všechny dostupné uzavírací šrouby pro všechny řady implantátů, které firma Medentis Medical toho času vyrábí. Prosím, abstrahujte od posledních dvou políček, ta se týkají opravdu jenom plagiátu klasického Straumann implantátu. Také vidíte, že je tam k zašroubování Vám neznámý šroubováček pod názvem Torx. Všechna ostatní políčka patří ale implantátům ICX řad, a tyto jsou následující:

 

C-003-000001

ICX krycí šroub standardní (plochý; Hex 1,4)

C-003-000002

ICX krycí šroub standardní, sterilní  (plochý, sterilní, Hex 1.4)

C-003-000021

ICX krycí šroub GH 2mm titan modrý (modrý trn o výšce 2mm; po zhojení lehce objevitelný; Hex 1.4)

C-003-000022

ICX krycí šroub GH 0,5mm titan modrý (modrý trn o výšce 0,5 mm; po zhojení lehce objevitelný; Hex 1.4)

C-003-000100

ICX kostní kroužek  (sestávající se ze zámkového a krycího kroužku; Hex 1,2mm)

C-003-000004

ICXmini 2.9mm krycí šroub (jenom pro miniimplantáty, při dvoudobém hojícím režimu; Hex 0,9)

SB-003-000001

SlimBoy krycí šroub (plochý, Hex 1,2)

SB-003-000002

SlimBoy krycí šroub GH=2mm  (o výšce 2mm; po zhojení lehce znovu objevitelný;  Hex 1,2)

N-003-000001

ICX Narrow krycí šroub standardní (Hex 1,2)

N-003-000002

ICX Narrow krycí šroub, sterilní (Hex 1,2)

N-003-000021

ICX Narrow krycí šroub, GH 2mm (výška 2mm; po zhojení lehce znovu objevitelný; Hex 1.2)

GH – Gingiva Height (výška gingivy)

 

 

I. – Premium a Active systém

má stejné uzavírací šrouby ( čili kompatibilní, vzájemně vyměnitelné ) a jedná se o tři typy šroubů:

  • Za prvé jsou to, Vám dobře známé, ploché standardní šrouby, které víceméně lícují s povrchem implantátu.
  • Za druhé potom modré šrouby 0,5 mm. To je relativní novinka od loňského roku. A tento šroub umožňuje jednodušší vyhledání implantátu ve druhé fázi. Výška šroubu (trnu) je také 0,5 mm.
  • A nakonec je to modrý šroub s 2 mm výškou (trn), který již zřetelně ulehčuje znovu nalezení implantátů a v mnohých klinických případech se dokonce propracuje skrz sliznici i během hojící doby.

CAVE! Není indikován, když je pacient ošetřen immediátní náhradou.

Tyto dva poslední šrouby umožňují velice rychlou a málo traumatickou druhou fázi. Zde je třeba vést v patrnosti, že lze použít jenom tehdy, pokud pacient nenosí žádnou snímací náhradu. To znamená, že buď je celý okrsek neošetřený proteticky, anebo pacient nemá provizorní immediátní protézu, a nemá tudíž žádnou možnost tento implantát přes uzavírací šroub zatěžovat. Mějte na paměti, že je Vaší povinností zajistit implantátu v prvních týdnech vhojení bez jakéhokoliv zatížení, což je základní předpoklad úspěšné osseointegrace. K montáži těchto šroubků potřebujete šroubováček o průměru 1,4 mm.

 

II. – Pro miniimplantáty

které, jak víte, jsou u ICX systému dvoudílné, se dodává mini-uzavírací šroub o průměru 2,9 mm, a pro tento šroub potřebujete také speciální šroubováček o stejném průměru 0,9 mm.

 

III. – Pro řadu SlimBoy implantátů

potřebujete šroubováček 1,2 mm, a máme k dispozici dva různé uzavírací šrouby:

  • Jednak plochý s 0 mm výškou, který uzavírá a lícuje přesně s talířem implantátu.
  • Anebo uzavírací šroub 2 mm vysoký, který lze rovněž po zhojení velice rychle najít.

 

IV. – Narrow systém

má své vlastní uzavírací šrouby:

  • Jednak plochý uzavírací šroub o výšce 0 mm.
  • A jednak uzavírací šroub o výšce 2 mm.

Pro tyto uzavírací šrouby je potřeba šroubováček 1,2 mm.

 

 

V tabulce najdete konečně také 2-dílný set zámkového a krycího šroubku, který umožňuje upevnění autologního kroužku kosti, který se získává ze zdravého reálu kosti za pomoci příslušného trepanu.

Všechny krycí šrouby jsou vyrobeny z titanu, Titan Grad 5. Všechny se utahují točícím (krouticím) momentem 5-10 NCm. Výrobce doporučuje výhradně ruční utahování za pomoci šroubováčku. Při vyšších krouticích momentech je nebezpečí, že se Vám nepodaří díky kónusovým silám krycí šroub opět uvolnit.  

 

Kdo z Vás používá více řad implantátů, je postaven nutně před logistický úkol, jak během operace získat od ambulantní sestry rychle ten pravý krycí šroub. Řešení je více, ani jedno zatím není uspokojivé. Kdo z Vás má dobrý nápad, a tento už vyzkoušel v praxi, nechť se se mnou o to podělí. Jinak všechny šroubky jsou zhotoveny z titanu, a všechny šroubováčky jsou k dispozici v pevné montované formě a také v rozkládací formě, kdy můžete během operace za pomoci jednoho oříšku složit více šroubováčků. Samozřejmě první možnost má blíže k praxi, a je lepší osadit si svůj chirurgický kit více definitivně a pevně namontovanými šroubováčky.

 

Dr. Ivan Třešňák                                                                      28.2.2020
Případné dotazy na ivan@tresnak.com