Novinky Vzdělávání

Ve dnech 7. – 8. 11. 2019 navštívila delegace českých zubních implantologů centrálu firmy Medentis v Bad Neuenahr/Ahrweiler. Během této krátké návštěvy měli lékaři možnost zhlédnout výrobní prostory, které se nacházejí v nedalekém Gelsdorfu a přímo v ústředí firmy.

Ve školicím středisku pak absolvovali seznámení s výrobním programem a letošními novinkami. Firma nabízí ucelený implantologický systém pod obchodní značkou ICX. Tento v sobě zahrnuje několik řad: ICX Premium, ICX-ACTIVE-MASTER, ICX-SlimBoy, ICX-Mini a ICX-WHITE. V letošním roce pak přibyly ICX NARROW LINE a ICX TISSUE LEVEL LINE. Byly diskutovány novinky v řízené imlantologii konceptu CAD-CAM –  MAGELLAN chirurgických šablon a ICX-IMPERIAL.  Koncept ICX-MAGELLAN je nesen plánovacím software programem, který umožňuje na podkladě 3D CBTC snímku a intraorálního skenu, nejrůznější návrhy implantace. Tento koncept se do konce roku rozšíří o softwarovou variantu MAGELLAN X, která umožní plánování pomocí mobilní cloudové aplikace a tisk šablon na vlastní tiskárně.  

Firma Medentis existuje od roku 1999, avšak v oblasti digitalizace se pohybuje až od roku 2010. Od té doby získala jen v Německu 10 000 uživatelů (z celkového množství 20 000 implantologů) a po celém světě má 20 000 odběratelů. Díky použití Titanu Grade 4 v implantátu, s povrchem podobným skutečné kosti, prakticky nedochází k úbytku kosti (méně než 1 mm). Významné je i srovnání velikosti mikro štěrbiny mezi abutmentem a tělem implantátu, která je s hodnotami pod 0,6  µm, nejlepší ze všech výrobců implantátů.

Nakonec je třeba zmínit, že implantáty jsou vyráběny ve velkých sériích na nejmodernějším zařízení, což umožňuje dosahovat až třetinových cen oproti konkurenci a učinit tak implantáty dostupnými i pro širší klientelu, aniž by byla snížena kvalita. Další představenou novinkou byl systém ICX Royal, nabízející nové materiály pro zubní laboratoře, které vyrábějí zubní náhrady nesené implantáty. Součástí skvěle připraveného programu bylo i večerní seznámení  s  tradicemi a produkty místní vinařské oblasti Ahrtal.