Novinky

btlock cv3Přesně k IDS 2009 v Kolíně nad Rýnem uvedla firma BTLock Company z Vicenzy na trh implantát linie BT TITE CV s označením CV3. Nová fixtura je v ohledu na konstrukční vlastnosti jedinečná a představuje to nejlepší, co se dá na trhu aktuálně najít.


 

V základu zůstal výrobce u konické formy implantátu. Apex implantátu zůstal mírně zakulacený, tato atraumatická forma apexu je predestinována pro indikaci sinus lift. Také osvědčené BTLock spojení implantátu a suprastruktury, jež dalo celé lini jméno, zůstalo nezměněné.

Geometrie progresivních závitů s lehce kompresivním sklonem závitnic je podobná, jako je tomu u CV1 a je garantem jedinečné primární stability implantátu v kosti D3-D4.

Šest nápadných longitudinálních vrypů propůjčuje fixtuře CV3 nezaměnitelný a jedinečný vzhled, na který si oko implantologa musí teprve zvyknout. Tyto začínají těsně pod krčkovým mikrozávitem a pokračují až k apexu. Tři z nich se označují jako stabilizační a další tři slouží samořezné funkci fixtury.

V důsledku to znamená, že tři a tři žlábky mají rozdílnou geometrii. Ostré řezací hrany přináší implantátu největší možnou efektivitu jemného pohybu v tvrdé kosti. Fixtura je do takové míry samořezná, že jí lze bez použití závitníku mimo jakékoliv riziko zatočit kroutícím momentem 35 Ncm do kosti o kvalitě D1.

Přitom neopouští implantologa zřetelný a bazálně důležitý pocit atraumaticky pracující fixtury. Vedení implantátu, jistota, bezpečnost, poddajnost a lehkost při inzerci je jednoduše ohromující. Odkládání kostních pilin do široce otevřených stabilizačních žlábků zvyšuje primární stabilitu ve všech kvalitách kosti – od D1 až po D4.

Krček je vybaven mikrozávitem, stejně jako u CV2. Tento mikrozávit prokazatelně zlepšuje kvalitu Hard- a Soft tissue integrace.

Nové je ale uspořádání platformy implantátu. Výrobce se rozhodl pro integrovaný Platform Switching a strukturoval povrch implantátu přes krčkové zkosení (bevelu) až na platform, k hranici ukotvení menšího průměru suprastruktury. Tak je každý uživatel CV3 nucen Platform Switching primárně respektovat. Od krycích šroubů přes vhojovací válečky až po protetické suprastruktury se musí při objednávce zadat za známý kód číslo 3, aby bylo možné dostat specifické komponenty k CV3. Strukturovaná platforma by měla při požadované subkrestální pozici implantátu take sloužit k Hard- a Soft tissue integraci.

Rovněž povrch CV3 je nově přepracován a je nyní používán u všech BTLock linií: u linie Standard, CV1 a CV2. DMA povrch odpovídá nanostruktuře, jež vzniká kombinací pískování a dvojího leptání. Povrch je výrazně hydrofilní, což má pro ranou hojící fázi rozhodující význam. Vzhledem ke zkrácené době hojení lze po vyhodnocení studií, které cílí na okamžité zatížení, počítat s brzkými změnami protokolu zatížení pro tento implantát.

 

Tím vším se nám dostává do rukou hardware, které plně odpovídá požadavkům vědy a který znamená jak pro uživatele, tak pro pacienty další krok dopředu v ohledu na bezpečnost, jistotu a prognózu implantátu. Cena implantátu obdařeného právě vyjmenovanou sumou inovací, je jen o něco málo vyšší, než u jeho předchůdce – a to je další charakteristický férový rys mladé firmy BTLock z Vicenzy.