Novinky

perossalPerOssal je náhradní kostní materiál syntetické podoby, který je určen k ochraně extrakčního lůžka (socket a ridge preservation).

Vzhledem k častosti „léčebné metody“ extrakce je PerOssal určen do rukou každého lékaře tedy především do rukou praktiků. V kombinaci s Collagen buničinou (Collagen Fleece) je ideálním produktem pro každého praktika pro benefit jeho pacientů.