Novinky

V červenci tohoto roku zahájila skupina vybraných lékařů klinickou studii s náhradním kostním materiálem firmy aap Cerabone (distribuce Botiss Dental).

V rámci této studie bude monitorováno celkem 40 indikací. Děkujeme touto cestou sponzoru studie firmě Botiss Dental, jakož i koordinátoru a vedoucímu studie Dr. Ivanu Třešňákovi.