Novinky

Pokrok v terapii parodontitis a periimplantitis

Navzdory sněhu a vánicím se konalo 15. ledna 2010 v Praze na Václavském nám. v budově ABF sympozium, které se zabývalo aktuálními problémy implantologie a parodontologie, shrnutými pod názvem „Terapie periiimplantitis a parodontitis“. Sympozium s mezinárodní účastí organizovala firma Biomed. Zabývalo se problémy jak z teoretického, tak i praktického hlediska.