Novinky

Dr. Stefan Meyer
_

Kompletní článek Dr. Meyera ke stažení ve formě pdf souboru (PDF):
pdf_klein Plánování implantologické léčby – klíč k úspěchu -> Dr. Stefan Meyer

_

odbornaÚvod – implantáty, zavedený a moderní terapeutický koncept

Moderní životní styl spolu s přáním vypadat mladě v každém věku mají vliv také na zubní lékařství. Pacienti dnes žádají přirozenější a komfortnější protetické rekonstrukce. Implantologie je dnes široce používaná a úspěšná forma terapie, která by měla být součástí každodenní práce zubního lékaře. Klíčem k dokonalým výsledkům – funkčním, estetickým i ekonomickým – je důkladné a standardizované pláno- vání terapie od A do Z se zaměřením na kvalitu


Klíčová úloha protetika – protetik jako manažer zodpovědný za celý projekt
Před 30 lety byli implantologové rádi, když se jim podařilo najít vhodnou lokalitu pro zavedení implantátu. Jejich pozornost byla tehdy upřena především na množství a stav kosti, ale následné protetické ošetření zůstávalo poněkud stranou zájmu. Protetik byl ponechán svému osudu, aby si poradil a dosáhl co možná nejlepších výsledků s divergujícími nebo špatně umístěnými implantáty, s vertikálním nedostatkem místa, s nevyhovujícími abutmenty, otiskovacími pomůckami a systémy. Pokud se podařilo dosáhnout funkčního výsledku, estetický kompromis byl na denním pořádku. Doba se naštěstí změnila. Veliké zdokonalení implantologické odborna2technologie a chirurgických technik umožnilo zavádět implantáty podle soudobých protetických požadavků. Odpovídající management měkkých tkání vede k přirozené červeno-bílé estetice.
Základním předpokladem pro to, abychom dosáhli nároč- ných cílů moderní implantologie, je správné plánování. Celý proces, první konzultací počínaje a odevzdáním „nových zubů“ konče, je zcela v rukou proteticky činného zubního lékaře. Je zodpovědný za konečný výsledek, který pak vede ke skvělé pověsti a úspěchu, nebo naopak k selhání, frustraci a možná i nekončícím diskusím s nespokojeným pacientem. Standardizace a systematické plánování terapie vedou ke zvýšení úrovně léčby a k jejímu úspěchu. Koordinovaná spolupráce v rámci dentálního týmu a komunikace mezi všemi zúčastněnými členy týmu je naprosto zásadní (pacient – zubní lékař – implantolog – hygienistka – zubní technik, viz graf 1)


Systematické plánování terapie
Kvalitní terapeutický plán je základním předpokladem pro reprodukovatelné a předpověditelné výsledky. Systematický přístup a standardizace plánovacího procesu šetří čas a sni- žují pravděpodobnost výskytu chyb. Zejména na větších kli- nikách a praxích je vhodné vytvořit standard péče pro všech- ny zubní lékaře. Úpravy a dolaďování tohoto standardu jsou snadné a kontrolovatelné. Vhodnou pomůckou mohou být formuláře a počítačové aplikace.
Samozřejmě není možné vtěsnat všechny naše vy- soce individualizované kazuistiky do standardního vzorce pro ošetření, ale zejména u anamnézy a plánování se díky pevně stanoveným pracovním krokům vyhýbáme tomu, že bychom něco opomněli. Z celkového hlediska tak není důležité, jestli protetický činný zubní lékař implantuje či nikoli. Spolupráce s externím implantologem by však měla podléhat stejným standardům. Vyžaduje se těsná spolupráce a komunikace. Zavedený systém kontroly kvality je také základem certifiko- vání v systému ISO.
[…]

_

Kompletní článek Dr. Meyera ke stažení ve formě pdf souboru (PDF):
pdf_klein Plánování implantologické léčby – klíč k úspěchu -> Dr. Stefan Meyer