Archiv vzdělávání Vzdělávání

Obecné informace ke kompendiu naleznete -> zde

[tab:Program]

REFERENTI:
Dr. Ivan Třešňák (IT), MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. (PP), MUDr. Radomil Schreiber (RS), MUDr. Libor Berka (LB), MUDr. Tomáš Foustka (TF), Dr. Vadym Teleshman (VT)

 

PROGRAM:

Úvod do tématu: Dentální implantologie ve všední den, její zařazení a význam. Koexistence analogního a digitálního přístupu, jejich prolínání. Systematika základních řad (1-IT)

2. „Vychytávky“ z praxe implantologa: Diagnostika, indikace, plánování léčebného postupu, příprava pacienta, asepce, sterilita, přístrojové vybavení (1-PP)

3. Hledání indikací – co všechno prověřený implantologický systém umí? (2-IT)

4. Zkušenosti s prémiovým systémem (2-PP)


5. Přestávka


6. Miniimplantáty, indikace, instrumentárium, chirurgický postup, protetické koncepty, zkušenosti (RS)

7. Sinus Lift s prémiovým systémem (3-IT)

8. Jak si zamilovat řadu ACTIVE implantologického systému v širších indikacích (3-PP)

9. Protetika na implantátech (4-IT)

10. První pocity implantujícího parodontologa (LB)

11. Implantáty se speciálním upevněním protetiky – oblíbený systém s mottem „v jednoduchosti je krása“ (4-PP)


12. Přestávka


13. Řada NARROW (5-IT)

14. Pohled na design a model konečných prvků (5-PP)

15. Kazuistika neúspěchů (TF)

16. Digitální implantologie – základní informace (VT)

17. Závěr (IT)

 

[tab:Abstrakta]

Dr. Ivan Třešňák
Praha
www.tresnak.com/cz

Moje úloha odborného garanta na letošním Kompendiu 2019 je jasná. Vzhledem ke skutečnosti, že téma „Přehled aktuálního stavu moderní implantologie“ ve své komplexitě přesahuje rámec pětihodinové konference, jsem byl při zadání prezentací a jednotlivých bloků veden snahou pokrýt informacemi většinu denní praxe implantujícího lékaře. Udržet moderací přehledný tok informací směrem nejen k uživateli, ale i ke každému kolegovi, který se do Brna přijede informovat, je mým pevným předsevzetím. Tuto premisu jsem se pokusil realizovat již při výběru témat všech 14 vstupů. Hned 5 renomovaných kolegů, kterých si vážím, mne bude s tímto úkolem pomáhat. Já sám přispěji těmito tématy:

 • Úvod do konference kompendia
 • Hledání indikací – co všechno musí dentální implantologický systém umět
 • Sinus Lift – hardware, předpoklady, klinika
 • Narrow implantát v různých klinických situacích
 • Přehled – shrnutí klinických možností, analogní kontra digitální implantologie

Zmíněná komplexita vyžaduje systematický přístup a nastíněné příspěvky by měly usnadnit každému přítomnému rozhodování v praktickém klinickém všedním dnu. Proč je nutné tuto klinickou variabilitu akceptovat? Jenom tak je lékař schopen reagovat na nepřeberné množství klinických situaci: jak Bone-level, tak Tissue-level implantáty mají v praxi svá opodstatnění. To samé platí jak pro narrow, tak pro wide-implantáty. Různé typy uzavíracích šroubů a různé typy vhojovacích válečků. Variabilita protetických suprastruktur odráží klinickou variabilitu života, stejně jako představy a přání vašich pacientů. Na logickém portfoliu dentálního implantologického systému můžete potom hrát skrze získanou kompetenci a porozumění jako na klaviaturu koncertního křídla.

Implantologie znamená vzít na sebe zodpovědnost za celoživotní doškolování, za dlouhodobý funkční a estetický výsledek a nikdy nekončící péči o implantát, který jste zavedli a opatřili suprakonstrukcí a předali pacientovi do denní funkce.

 


 

MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.
Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny

Implantologie od A do Z

Zaměřím se na užití implantátů od klasické řady, přes řadu ACTIVE až po řadu implantátů se speciálním upevněním protetiky (naklepnuté). Úvodem rozeberu vstup pacienta s RTG a palpační kontrolou nabídky kosti. Představím zkrácený protokol od anamnézy po zavedení implantátu.

Objasním problém kostní denzity v souvislosti s individualizací chirurgického protokolu, který může být odlišný při nízké denzitě kosti, přitom ale nutný pro primární stabilitu implantátu.

Dále pokračuji klasickým prémiovým systémem, jeho indikacemi a užitím. Následuje velmi oblíbený systém – řada ACTIVE, která rozšiřuje indikace blíže k poextrakčnímu času.

Příjemné je mimo jiné užití řady NARROW, protože dnes vidíme obecně nižší nabídku kosti.

Posledním systémem, který zmíním a užívám je řada implantátů se speciálním upevněním protetiky (naklepnutím). Tato řada je nejoblíbenější pro svoji jednoduchost. Protetická fáze je elegantním postupem v implantologii.

Na závěr se zabývám konstrukčními prvky a designem, který je pro oseointegraci a dlouhodobé užití důležitý. Patří sem mikrozávity, samosvorný úhel a tvar závitů.

 


 

MUDr. Libor Berka
Brno
www.ivodent.cz

První pocity implantujícího parodontologa

Po prvním přehledu kauz, které jsem zvolil na svůj „Team Start“ se chci soustředit na kazuistiku pacienta s onemocněním diabetes. Podobně jako u systematického ošetření parodontitidy zůstává implantace u parodontologického pacienta s diabetes mellitus výzvou. Pokusím se proto o pohled z jiného úhlu – z úhlu parodontologa, který se propracoval až k implantacím, přestože ještě před dvěma lety neuvažoval o tom, že by mohl někdy implantovat sám.

 


 

MUDr. Radomil Schreiber
Havířov/Ostrava/Frýdlant nad Ostravicí
www.heliodent.cz

Využití mini implantátů u starších pacientů

Ve své prezentaci shrnu víc jak 15leté zkušenosti s použitím mini implantátů a hybridních protéz u pacientů vyššího věku a pokusím se rozebrat všechny důležité aspekty jejich použití.

 • Srovnám výhody snímatelné (hybridní) náhrady kotvené na implantátech pro pacienty 60+ s konvenčním protetickým ošetřením.
 • Budou srovnány aspekty hybridizace na mini implantáty oproti hybridizaci na klasické implantáty.
 • Jak se liší v různých fázích ošetření mini implantáty proti běžným mini implantátům, z jakých benefitů vycházejících z hardware mini implantátů pacienti profituji?
 • Různé možnosti kotvení hybridních protéz na mini implantáty.
 • Compliance pacienta, její vliv na hojení a trvanlivost ošetření.
 • Recall a údržba, opravy.
 • V závěru doporučím svůj osvědčený postup a předvedu jej v krátké prezentaci bod po bodu.

 


 

Dr. Vadym Teleshman
Praha
www.dentalni-centrum-klamovka.cz

Digitální implantologie v praxi

Digitalizace v implantologii je především v oblasti plánování a výroby operačních šablon naprostou realitou. Vytvoření precizního postupu podporované počítačem přináší pro pacienta bezpečnost a kvalitu.

Ukážu postup při virtuální inzerci implantátu za použití softwaru pro řízenou implantaci, kde je především důležité intuitivní ovládání programu.

Koncept „kompletního ošetření“ potom v komplexním postupu umožňuje ošetřit pacienta v jednom dnu včetně fixního šroubovaného dlouhodobého provizoria.

V mém vstupu chci především komunikovat a diskutovat následně aspekty digitálních postupů v implantologii:

 • Co je navigace v implantologii? Jedná se o marketingový počin výrobců implantátů nebo o novou kvalitu a bezpečí v ruce chirurga?
 • Kde se nacházíme v problematice navigované implantologie – pokročilé postupy od A do Z.
 • Technická podpora v přípravě chirurgické šablony.

 


 

MUDr. Tomáš Foustka
Mariánské Lázně
www.tomasfoustka.cz

Neúspěch v impalntologii

Neúspěch je imanentní součást naší denní klinické práce. Má se dokonce za to, že neúspěch je motorem pokroku. Z tohoto důvodu je příslušný „trouble manangement“ velice důležitou součástí naší denní klinické činnosti. Provázanost s odborným okolím, mentory, opinion leadery systémů a univerzitami má nezaměnitelnou důležitost.

Kazuistika, kterou dnes představím, mne první dny po „nehodě“ způsobila napětí a nespavost, především proto, že jsem byl poprvé v mé profesionální dráze konfrontován s podobnou situací. Teprve v průběhu dalších dnů a týdnů jsem získal opět „pevnou půdu pod nohama“. Po konzultaci se zkušenými kolegy, především Dr. Třešňákem, jsem pochopil, jak se vůči pacientovi v takovém případě adekvátně chovat. Jenom přiměřeným a poctivým přístupem lze pro obě strany nepříjemnou situaci obrátit v úspěch.

Celou kazuistikou se vine jako červená nit úspěšná snaha skrze otevřený a pravdivý dialog neztratit s pacientem kontakt. S příslušným dialogem roste nejen pochopení, ale především „compliance“ pacienta, jako „condicio sine qua non“ podmínka.

Představena bude chronologická sestava snímků včetně konečného protetického řešení. Bude popsán klinický postup po vycestování implantátu do vedlejší dutiny. Především důležitá fáze, kdy téměř každý implantát, který se volně v sinu pohybuje, zaujme dříve či později definitivní polohu na jeho dně, za což vděčíme fenoménu zemské přitažlivosti a lokomoci pacienta. Během zákroku, kdy jsme implantát z dutiny vyjmuli, byl inzerován další implantát a ten nám umožnil po 3měsíční hojící době pacienta proteticky kompletně rehabilitovat